top of page

Huisregels

       Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
•    Het is niet mogelijk het evenement opnieuw te betreden nadat u het evenement heeft verlaten.
•    We zullen bezoekers preventief fouilleren, (hand)tassen controleren en/of vragen door een detectiepoort te passeren om de veiligheid te waarborgen.
•    Het meebrengen en/of het in bezig hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, paraplu’s, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende)dranken, en/of (huis)dieren zijn niet toegestaan.
•    Bezoekers bezoeken het evenement eigen risico. Vrienden van het Westland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Vrienden van het Westland, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie. Tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
•    De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke spullen.
•    Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen.
•    Bezoekers kunnen het recht op (verdere) toegang geweigerd worden als zij in dronken staat zijn en/of onder invloed van andere verdovende middelen.
•    Roken is binnen niet toegestaan.
•    Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door Vrienden van het Westland niet getolereerd.
•    Indien een bezoekers tijdens zijn bezoek aan Vrienden van het Westland schade veroorzaakt van welke aard dan ook, zal de organisatie deze schade op de betreffende bezoeker verhalen. Bovendien kan de organisatie aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.

•    Bezoekers dienen tijden het betreden en verlaten van het evenement geen overlast te bezorgen aan de omwonende en nabije leefomgeving.
•    Glazen en/of bekers mogen niet buiten het evenemententerrein worden meegenomen.
•    Bezoekers dienen instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiliging)personeel ten alle tijden op te volgen.
•    Toegang tot het evenement wordt bezoekers geweigerd die zich niet aan de huisregels en de voorwaarden houden zonder recht op terugbetaling van tickets, eventuele servicekosten en/of andere kosten.
•    Gekochte tokens zijn alleen geldig gedurende Vrienden van het Westland 2023
 en worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
 

bottom of page